KHI NÀO CẦN TIẾN HÀNH THỦ TỤC TÁCH THỬA ĐẤT THỪA KẾ?

Kinh tế và xã hội không ngừng phát triển kéo theo sự cần thiết của việc thay đổi và chỉnh lý về pháp luật. Thực tế trong xã hội hiện nay, số lượng tài sản thuộc sở hữu tư nhân có giá trị ngày càng cao, đặc biệt là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Quyền sở hữu, sử dụng của cá nhân đối với bất động sản được pháp luật công nhận và bảo vệ trong Hiến pháp và những văn bản pháp luật khác. Khi một cá nhân mất đi, nếu cá nhân có để lại di chúc hợp pháp thì phần di sản sẽ được chia theo di chúc, nếu họ không để lại di chúc thì phần di sản của họ sẽ được chia theo pháp luật cho những hàng thừa kế. Như vậy, khi nào cần tiến hành thủ tục tách thửa đất thừa kế?

tách thửa đất thừa kế, thủ tục tách thửa đất thừa kế, tách thửa đất,thủ tục tách thửa, di sản đất đai thừa kế
Khi nào cần tiến hành thủ tục tách thửa đất thừa kế?

Tách thửa đất để thuận lợi cho việc thực hiện các giao dịch chuyển nhượng

Sau khi nhận được phần di sản thừa kế, mỗi đồng thừa kế chắc hẳn sẽ có kế hoạch đối với phần di sản của mình được hưởng, và mục đích của mỗi người không phải khi nào cũng giống nhau. Đối với bất động sản thì mục đích sử dụng có phần đa dạng hơn, có thể cho thuê, bán hoặc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư.
Trong lối suy nghĩ của người Việt Nam là làm chủ thì mới giàu, còn làm thuê thì cả đời không khá lên nỗi. Vì thế, đối với những di sản là Quyền sử dụng đất trong trường hợp có nhiều hơn 02 người thừa kế, thì các đồng thừa kế thường có xu hướng thực hiện thủ tục tách thửa đất thừa kế để được đứng tên là chủ sử dụng độc lập cho quyền thừa kế của mình. Một mặt mong muốn có một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên riêng của mình để khẳng định quyền làm chủ của mình đối với mảnh đất trên.
Mặt khác, để thuận lợi cho việc chuyển nhượng mua bán đối với phần di sản đất đai trong tương lai. Bởi lẽ, nếu không thực hiện thủ tục tách thửa, khi cần thực hiện giao dịch liên quan đến phần đất di sản của mình đều cần có sự đồng ý bằng văn bản của những người thừa kế còn lại.

Tách thửa đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Bên cạnh đó, đối với những di sản đất đai thừa kế, sau khi phân chia di sản cho những người thừa kế thì không phải tất cả người thừa kế đều muốn sử dụng phần di sản mà bản thân mình được thừa kế giống như mục đích sử dụng đất ban đầu của mảnh đất. Ví dụ, đối với phần di sản thừa kế là đất trồng cây hàng năm hay đất nông nghiệp, nhưng có một số người thừa kế khác muốn chuyển sang đất ở, thì việc tiến hành thủ tục tách thửa đất thừa kế là rất cần thiết.
Để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư là đất ở thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ chuyển mục đích và công nhận đất thổ cư trong hạn mức đất ở. Điều này là để tránh trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để trục lợi, gây mất cân đối hạ tầng kỹ thuật đất đai. Hạn mức đất ở sẽ do tuỳ từng địa phương ban hành, cụ thể sẽ do Uỷ ban nhân dân. Do vậy bất cứ trường hợp nào làm thủ tục tách thửa đất thừa kế đều phải chịu nhiều sự điều chỉnh của pháp luật đất đai có liên quan đến yêu cầu.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG
Call: 0933.116.216

0 nhận xét: