KHÓ KHĂN TRONG LÀM THỦ TỤC TÁCH THỬA THỪA KẾ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chỉ là căn cứ quan trọng để thể hiện quyền sở hữu của một người đối với quyền sử dụng đất của mình, mà còn là một công cụ rất quan trọng trong việc thực hiện các giao dịch. Việc thực hiện thủ tục tách thửa thừa kế là một nhu cầu của hầu hết những người thừa kế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn trong làm thủ tục tách thửa thừa kế. Không chỉ xuất phát từ quá trình ban hành các quy định pháp luật, mà còn xuất phát từ quá trình áp dụng pháp luật. Hai nguyên nhân này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bởi vì nguyên nhân này là hệ quả của nguyên nhân kia.
thủ tục tách thửa thừa kế, thủ tục tách thửa, tách thửa đất, tách thửa, làm thủ tục tách thửa thừa kế
 Việc thực hiện thủ tục tách thửa thừa kế còn nhiều khó khăn


Các văn bản pháp luật còn nhiều lỗ hổng, không rõ ràng

Cần nói riêng ở TP HCM, đối với Quyết định 19/2009/QĐ-UBND, Uỷ ban nhân dân TP HCM đã không có sự đánh giá đầy đủ ảnh hưởng của văn bản này đối với thực trạng sử dụng đất thừa kế. Do vật việc thực hiện thủ tục tách thửa thừa kế trở nên khó khăn. Thiếu vắng một vài quy định bản lề có thể ảnh hưởng đến sự kiểm soát hạ tầng và quản lý về diện tích tối thiểu để tách thửa, không những vậy, nó sẽ làm cho các cơ quan chức năng bối rối trong quá trình thực hiện thủ tục tách thửa. Yêu cầu đảm bảo hạ tầng về đất đai là yêu cầu cơ bản phải đáp ứng được khi thực hiện thủ tục tách thửa, nhưng Nghị định mới đã tiến hành bãi bỏ quy định này.
Các quy định về chuyển mục đích sử dụng đất hoặc tách thửa đất nói chung, tách thửa đất trong trường hợp thừa kế nói riêng chưa rõ ràng. Một thực trạng diễn ra tại TP HCM đó là đất ở của một số hộ phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch đất, tuy nhiên khi họ có nguyện vọng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa để hợp tác đầu tư thì các cán bộ không giải quyết. Với lý do là không có quy định pháp luật hướng dẫn thực hiện, nhưng họ cũng không đưa ra được những quy định pháp luật nghiêm cấm thực hiện thủ tục này.
Ngoài ra, việc quy định cấm thực hiện tách thửa để nhằm mục đích chuyển nhượng kinh doanh được xuất hiện trong Quyết định 33/2014/QĐ-UBND tuy nhiên lại không có quy định để hướng dẫn như thế nào là tách thửa để chuyển nhượng kinh doanh.

Khó khăn trong việc áp dụng pháp luật

Bởi vì lý do các văn bản pháp luật liên quan đến thủ tục tách thửa thừa kế có quá nhiều lỗ hổng, quy định không rõ ràng nên các cán bộ thực hiện thủ tục tách thửa có những cách hiểu khác nhau về các quy định này. Làm cho quá trình tách thửa trở nên mơ hồ, không có sự đồng nhất giữa các cán bộ, giữa các cơ quan. Đặc biệt yêu cầu “đảm bảo yêu cầu kỹ thuật” ở khu vực tách thửa có đường giao thông được quy định không rõ ràng.
Quy định yêu cầu kỹ thuật là một khái niệm rộng, liên quan đến nhiều yếu tố hạ tầng xã hội như công viên, mảng xanh, đường thoát nước… Chính vì vậy, khi thực hiện thủ tục tách thửa thừa kế đối với các thửa đất liên quan đến “đảm bảo yêu cầu kỹ thuật” thì các cán bộ có tâm lý dè chừng, dẫn đến thời gian thực hiện thủ tục tách thửa bị kéo dài, gây mất thời gian cho cả hai bên.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG
Call: 0933.116.216

0 nhận xét: