KINH NGHIỆM TRONG CHUẨN BỊ HỒ SƠ THỦ TỤC TÁCH THỬA

Theo thống kê của cơ quan quản lý về nhà đất, các yêu cầu liên quan đến tách thửa đang trở nên phổ biến, chiếm tỉ lệ khoảng 20% trong số những thủ tục về đất đai. Thực tế, công việc tách thửa không phải là quá khó khăn, nhưng vẫn có rất nhiều trường hợp bị rối trong hồ sơ thủ tục tách thửa. Vậy làm cách nào để tiến hành việc tách thửa một cách nhanh chóng, thuận lợi, đỡ tốn công sức? Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn những kinh nghiệm cần lưu ý trong chuẩn bị hồ sơ thủ tục tách thửa.
HỒ SƠ THỦ TỤC TÁCH THỬA,THỦ TỤC TÁCH THỬA, chuẩn bị hồ sơ thủ tục tách thửa,tách thửa, thủ tục về đất đai, đăng ký quyền sử dụng đất, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG, 0933.116.216
Khi chuẩn bị hồ sơ thủ tục tách thửa, cần có một vài kinh nghiệm..


Phải xác định rõ về điều kiện đối với diện tích đất của bạn

Trước hết, cần phải nắm rõ điều kiện tiên quyết để được thực hiện thủ tục tách thửa là: mảnh đất của bạn phải đáp ứng được điều kiện về diện tích tối thiểu để tách thửa. Đây là diện tích được quy định tại các Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Mỗi tỉnh có một quy định về diện tích khác nhau theo các quyết định được ban hành theo từng thời kỳ. Theo quy định của Luật đất đai 2013 hiện hành thì không có diện tích tối thiểu chung để tách thửa cho cả nước. Đó là lý do bạn cần liên hệ với cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để nắm được thông tin này.

Nắm được quy trình thực hiện hồ sơ thủ tục tách thửa

Sau khi đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu cần để tách thửa, trình tự thực hiện tách thửa theo Nghị định số 43/2014/NĐ - CP quy định như sau:
Thứ nhất: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và môi trường;
Thứ hai:  Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính. Đối với trường hợp tách thửa mà phải trích đo địa chính thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp;
Thứ ba: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận cho thửa đất mới. Sau đó trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất.

Hồ sơ thủ tục tách thửa cần những gì?

Đây là mối quan tâm của rất nhiều người. Bản thân chúng tôi trong quá trình làm thủ tục này, cũng luôn phải chú ý đến các quy định nhằm đảm bảo rằng hồ sơ thủ tục tách thửa của khách hàng luôn là bộ hồ sơ đầy đủ nhất. Theo đó, trong hồ sơ cần chuẩn bị: Đơn xin tách một thửa đất thành nhiều thửa đất hoặc hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất; một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất. Đó là các giấy tờ cơ bản nhất. Ngoài ra, tùy vào từng trường hợp cụ thể để xác định chính xác các loại giấy tờ khác làm căn cứ cho việc tách thửa.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG
Call: 0933.116.216

0 nhận xét: