QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH VỀ HỒ SƠ THỦ TỤC TÁCH THỬA

Chúng ta đang tiến đến đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực liên quan đến nhà đất. Tuy nhiên, chúng tôi cũng được phản ánh rằng rất nhiều các trường hợp tách thửa trên thực tế bị kéo dài, bị làm khó, bị từ chối. Đây là vấn đề còn khá nhức nhối mà không có bất cứ người làm hồ sơ thủ tục tách thửa nào mong muốn. Để tránh được việc mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc trong quá trình thực hiện thủ tục tách thửa, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn quy định điều chỉnh về hồ sơ thủ tục tách thửa một để các bạn có cái nhìn khái quát nhất về bức tranh pháp lý liên quan đến vấn đề này.
Luật đất đai 2013, thủ tục tách thửa, hồ sơ thủ tục tách thửa, Thủ tục tách thửa đất,quy định về tách thửa đất
Để tránh được việc mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc khi thực hiện tách thửa, bạn phải nắm được quy định điều chỉnh về hồ sơ thủ tục tách thửa

Các quy định hiện hành nằm ở đâu

Thủ tục tách thửa đất là một trong những thủ tục được quy định trong Luật đất đai của Việt Nam từ khá lâu. Hiện nay văn bản pháp lý cao nhất về lĩnh vực đất đai là Luật đất đai 2013 cũng đề cập đến vấn đề liên quan đến hồ sơ thủ tục tách thửa đất. Sau luật đất đai là hàng loạt các văn bản pháp lý dưới luật hướng dẫn về hồ sơ thủ tục tách thửa như Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật đất đai 2013, Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính Phủ, Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính Phủ đều cùng điểu chỉnh chi tiết Luật đất đai 2013.
Bên cạnh các văn bản như Luật và Nghị định, thì Thông tư 24/2014/TT-BTNMT cũng quy định khá chi tiết về việc áp dụng các quy định liên quan đến hồ sơ thủ tục tách thửa đất cho người có quyền sử dụng đất. Các văn bản pháp lý hiện hành của cấp Trung ương, kết hợp với hàng loạt các quy định khác của từng địa phương là cơ sở cần thiết cho việc hoàn thiện quy định về tách thửa đất. Từ đó xét về bức tranh tổng thể của quy định pháp lý liên quan đến vấn đề này hiện nay là khá toàn diện và chi tiết. Điều này tạo ra một thuận lợi nhất định cho người làm hồ sơ thủ tục tách thửa trên thực tế.

Các quy định cần lưu ý khi làm hồ sơ thủ tục tách thửa

Về cơ bản, quy định về hồ sơ là một trong những quy định nhận được rất nhiều sự quan tâm của người làm hồ sơ thủ tục tách thửa. Vì đây là quy định giúp cho chúng ta có sự chuẩn bị cần thiết nhất liên quan đến việc làm hồ sơ của mình. Theo quy định hiện hành, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ cần thiết được quy định cụ thể tại Điều 11 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm trình tự, thủ tục tách thửa quy định cụ thể tại Điều 75 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP.
Công việc bạn cần làm tiếp theo là xác định quy định về cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ. Theo đó, hồ sơ thủ tục tách thửa sẽ được nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có thể nộp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu. Cùng với quá trình nộp hồ sơ thì bạn phải nộp lệ phí địa chính, đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn không phải nộp lệ phí địa chính. Mức lệ phí địa chính tuỳ theo từng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.
Trên đây là những khái quát đầy đủ những quy định điều chỉnh về hồ sơ thủ tục tách thửa. Hi vọng bạn có thể nắm bắt và thực hiện thủ tục trên một cách nhanh chóng.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG
Call: 0933.116.216

0 nhận xét: