QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC TÁCH THỬA ĐẤT THỪA KẾ

Trong quá trình thực hiện thủ tục tách thửa đất thừa kế, tiếp xúc với nhiều trường hợp của khách hàng gặp khó khăn, chúng tôi nhận ra có hai nguyên nhân cơ bản gây ra sự khó khăn trên. Thứ nhất, do không chuẩn bị kỹ về kiến thức pháp luật dẫn đến không nắm bắt được quy định để thực hiện thủ tục tách thửa đất thừa kế. Thứ hai, sự thiếu sót cũng như còn nhiều lỗ hổng trong các quy định của pháp luật về tách thửa khiến cho các cán bộ lung túng khi áp dụng pháp luật. Do đó, việc nắm bắt về quy định này, là điều cần thiết.
thủ tục tách thửa đất thừa kế, tách thửa đất thừa kế, tách thửa, hồ sơ yêu cầu tách thửa,điều kiện tách thửa
Nắm bắt quy định về thủ tục tách thửa đất thừa kế là điều cần thiết


Để làm thủ tục, cần biết quy định về
khai nhận di sản

Căn cứ vào quy định của Luật đất đai, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Bộ luật dân sự, quy trình hướng dẫn thực hiện thủ tục tách thửa đất thừa kế để đảm bảo đúng về mặt pháp lý, tránh các rắc rối hay yêu cầu phát sinh. Một khi đã gọi là di sản thừa kế, thì bắt buộc phải có khai nhận di sản thừa kế trước hết, dù là theo di chúc hay theo pháp luật. Do vậy, trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất thừa kế, phải tiến hành khai nhận di sản.thủ tục tách thửa đất thừa kế
Trong nhiều trường hợp trên thực tế, thường không có di chúc, nên phần di sản sẽ được chia theo pháp luật. Những người thừa kế ở hàng thứ nhất rồi mới đến những người thừa kế ở hàng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Lưu ý về mặt quy định là khi tiến hành khai nhận di sản, bạn có thể đem theo văn bản thoả thuận giữa các đồng thừa kế về việc phân chia di sản, và đến phòng công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân thực hiện việc khai nhận di sản.

Thủ tục tách thửa đất thừa kế

Thực hiện xong việc khai nhận di sản, bước tiếp theo sẽ tiến hành thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 Luật đất đai 2013, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy định về diện tích tối thiểu để được tách thửa. Vì vậy, muốn tách thửa thì bạn nên liên hệ với Uỷ ban nhân dân để biết diện tích tách thửa tối thiểu ở địa phương là bao nhiêu, sau đó sẽ nộp thuế khi thực hiện việc chuyển nhượng. Thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng, lệ phí trước bạ 0.5%.
Nếu đáp ứng điều kiện tách thửa, bước cuối cùng là chuẩn bị một bộ hồ sơ yêu cầu tách thửa bao gồm: Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu đơn được ban hành bởi Bộ tài nguyên môi trường, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu khác, Giấy tờ nhân thân của những người liên quan đến việc tách thửa. Sau khi nộp một bộ hồ sơ hợp lệ cho Văn phòng đăng ký đất đai, trong vòng 20 ngày bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới tương ứng với mảnh đất được tách.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG
Call: 0933.116.216

0 nhận xét: