CÁC KHOẢN LỆ PHÍ TÁCH THỬA ĐẤT TPHCM GỒM NHỮNG GÌ?

Khi tiến hành thủ tục tách thửa đất TPHCM, người sử dụng đất cần thực hiện nghĩa vụ thuế phí. Theo đó, bạn sẽ phải đóng góp khoản lệ phí tách thửa đất với nhiều khoản chi khác nhau. Điển hình như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và lệ phí cấp mới quyền sử dụng đất.


Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những khoản lệ phí đầu tiên mà bạn cần đóng góp khi tách thửa đất TPHCM. Căn cứ theo Thông tư số 113 /2011/TT-BT của Bộ Tài chính, để tính thuế thu nhập cá nhân có 2 cách làm sau:
  • Phương pháp tính thuế thứ nhất: Áp dụng thuế suất 25% trên tổng số thu nhập có được khi tách thửa. Quy định này áp dụng với những người nộp thuế cung cấp được các hóa đơn chứng từ chứng minh giá mua bán. Và các chi phí đi kèm như: Chi phí cấp quyền sử dụng đất, chi phí cải tạo nhà đất,...

  • Phương pháp tính thuế thứ hai: Áp dụng thuế suất 2% dựa trên mức giá chuyển nhượng thực tế đối với những người sử dụng đất không cung cấp được hóa đơn chứng từ. Hoặc các loại giấy tờ chứng minh giá mua và chi phí đi kèm.

Lệ phí trước bạ tách thửa đất TPHCM

Ngoài thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ cũng là khoản đóng góp bắt buộc. Thông thường mức lệ phí trước bạ được áp dụng cho người sử dụng đất sẽ là 0.5% giá trị nhượng bên trong hợp đồng.Lấy một ví dụ điển hình như: Giá trị bản hợp đồng tách thửa là 1 tỷ đồng, thì mức lệ phí trước bạ bạn cần phải đóng góp là 5.000.000₫. Số tiền này sẽ có sự dao động tùy thuộc vào giá trị bản hợp đồng tách thửa. 

Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điểm B, Khoản 2 Điều 3, thông tư 02/2014/TT-BTC. Quy định này được áp dụng cụ thể tùy vào từng địa phương.

Tuy nhiên, mức lệ phí được thu phải nằm trong mức giới hạn và không quá 100.000 đồng/giấy nếu được cấp mới. Đối với trường hợp cấp lại hoặc cấp đổi, lệ phí cần đóng góp là 50.000₫/giấy. Nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho người dùng không có nhà ở và tài sản gắn liền đất, lệ phí ý khi này là 25.000₫ đối với cấp mới. Trường hợp cấp đổi hoặc cấp lại, giá lệ phí phí cấp giấy chứng nhận là 20.000₫/giấy.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, mọi người sẽ có được sự chủ động tài chính khi tách thửa đất TPHCM. Quá trình xin tách thửa đất cũng nhờ vậy mà được tiến hành thuận lợi hơn rất nhiều. Cần tư vấn thêm về thủ tục này, quý khách hãy liên hệ với Badosa để được giải đáp sớm nhất.

0 nhận xét: